Najčešce postavljena pitanja

Svi kursevi jezika se održavaju po metodama koje su odlika našeg centra ’’Patuljak’’ a koje su zasnovane na naučnim postavkama i koji je osmislila direktor, mr. Marijana Matić. Naše metode uključuju interaktivni pristup, kombinaciju najboljih udžbenika, raznovrsna didaktička sredstva, audio i video sadržaj.
U nastavi koristimo kombinacije udžbenika renomirani izdavačkih kuća kao što su: Ofxord University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman i McMillan. Udžbenici se obnavljaju svake godine u skladu sa novinama na tržištu. Pri izboru udžbenika se posebno vodi računa o tome da to budu savremeni, prilagođeni uzrastu, niovu, znanju, potrebama polaznika...
Prilikom prijave na neki od naših kurseva, najpre Vam zakazujemo termin testiranja u cilju utvrđivanja vašeg nivoa znanja. Test je složen i sastoji se od više delova koji testiraju sve četiri jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje, govor. U Centru za strane jezike „Patuljak“ se možete prijaviti za besplatno utvrđivanje znanja. Za ovaj test Vam nije potrebna nikakva priprema.
S obzirom da su potrebe i stilovi učenja polaznika različiti, često se dešava da je ljudima prijatnije da rade samostalno nego u grupi. U tom slučaju organizujemo individualnu nastavu. Takođe u slučajevima kada Vam je potrebno da se hitno pripremite za poslovni sastanak, prezentaciju, možete nam se obratiti za individualnu nastavu.
Nezaobilazni deo naše priče čine deca, naročito zbog toga što je "Patuljak" i počeo kao škola za decu. Cilj kojim se vodimo je da dete treba kroz zabavne i raznovrsne aktivnosti da usvoji sve četiri jezičke veštine (komunikaciju, razumevanje, čitanje i pisanje). Danas taj deo centra obuhvata tri dela: program za najmlađe, program za školarce, program za tinejdžere. Posebno smo ponosni na činjenicu da većina naših najmlađih polaznika ostaje sa nama tokom celog školovanja i takoreći odrastaju sa nama.
Vaše dete možete upisati već od 3. godine. Deca u ovom uzrastu usvajaju osnovni vokabular o svetu oko sebe i svakodnevnim situacijama. Pored toga, deca se uče i pisanju i čitanju latinice, što predstavlja svojevrsnu pripremu za osnovnu školu i veliku prednost u daljem učenju. Svi naši predavači su obučeni za rad sa najmlađima a, mi se trudimo da kroz posete raznim seminarima i radionicama budemo u toku sa najnovijim trendovima u radu sa decom. Više o učenju stranog jezika na ranom uzrastu pročitajte ovde.
Opšti kurs jezika za odrasle traje 64 školska časa ili 80 časova, dok najmlađi, školarci i tinejdžeri pohađaju nastavu tokom cele školske godine i to dva puta nedeljno po 60 minuta ili dva puta nedeljno po 90 minuta.
Ovo je često pitanje naših polaznika. Ukoliko već posedujete određeni nivo znanja stranog jezika, možete se upisati na naš Intenzivni konverzacijski kurs, koji se zasniva na interaktivnom pristupu u nastavi, i aktivnom učešću svakog polaznika. Polaznici aktivno diskutuju na zadate teme i uz pomoć audio i video materijala unapređuju svoje veštine komunikacije na stranom jeziku. Zbog potražnje, trenutno se intenzivni konverzacijski kurs odvija samo na engleskom jeziku.
Upis za najmlađe, školarce i tinejdžere je otvoren preko cele godine, mada je naša preporuka da se upišu u septembru da bi se što bolje uklopili sa svojom grupom. Upis za odrasle se odvija kvartalno: jesenji upis, zimski upis, prolećni upis, letnji upis. Izuzetak je individualna nastava za koju je upis stalno otvoren.
Testiranje znanja je moguće zakazati u svakom trenutku i potpuno je besplatno.
Dopunski časovi nisu neophodni. Svaki polaznik se smešta u grupu koja odgovara njegovom/njenom nivou znanja. U skladu sa tim nastava se odvija na tri nivoa: početnom, srednjem, višem.
Promena termina časova je moguća samo u slučaju individualne nastave. Za grupnu nastavu se termini usklađuju na početku kursa. Centar za strane jezike zadržava pravo da u slučaju vanrednih situacija (npr. bolest nastavnika i sl.) promeni zakazane termine.
Časovi se održavaju dva puta nedeljno.
Postoji mogućnost intenziviranja nastave, tačnije povećanje dinamike nastave. Dinamika po kojoj je nastava u Patuljku odvija je dva puta nedeljno. U slučaju potrebe može se povećati na tri ili četiri puta. Dinamika se utvrđuje na početku kursa.
Svi predavači u Centru za strane jezike Patuljak su diplomirani filolozi sa završenim in-service trainingom.  Centar svakodnevno ulaze u njihovo usavršavanje kroz dodatne obuke i seminare u oblasti predavanja stranih jezika. Sem njih, u nastavi aktivno učestvuju i strani lektori.
To zavisi od zahteva vašeg poslodavca. Najčešči slučaj je da se traži B2, viši srednji nivo (prema skali Zajedničkog okvira za jezike Saveta Evrope). Više o nivoima pročitajte ovde.
Iako, mnogi ljudi misle da je dovoljno samo redovno pohađati časove, da bi se savladao jezik, nažalost to nije slučaj. Rad posle časova, tj. rad kod kuće je neophodan da bi se gradivo pređeno na časovima utvrdilo i utemeljilo i obezbedio kontinuitet koji je neophodan u učenju jezika.
Programi i sertifikati za sve jezike u Centru za strane jezike “Patuljak” su u skladu sa “Zajedničkim okvirom za jezike Saveta Evrope”- od početnog A1 do najvišeg nivoa C2. Kembridž sertifikati iz engleskog jezika (Cambridge ESOL certificates) Univerziteta u Kembridžu su jedini međunarodno prizanti sertifikati za učenike engleskog jezika na svetu.
Centar za strane jezike „Patuljak” već 15 godina uspešno priprema polaznike za polaganje Kembridž ispita svih nivoa. Stotine dece i odraslih su uz našu pomoć dobili ove prestižne diplome. U 2013-oj godini preko 100 naših polaznika su izašli na ovaj svetski priznat ispit i uspešno ga položili. Taj uspeh je prepoznat i nagrađen od strane Britanskog Saveta ZLATNOM MEDALJOM ZA KVALITET.
Kembridž ispiti iz engleskog jezika(Cambridge ESOL exams) Univerziteta u Kembridžu su najpoznatiji i najpriznatiji ispiti za učenike engleskog jezika na svetu. Kembridž ispiti iz engleskog jezika obuhvataju razne vrste sertifikata i diploma, i koncipirani su tako da izlaze u susret potrebama polaznika svih nivoa znanja.
Kembridž ispite iz engleskog jezika priznaju brojne kompanije, akademske institucije, univerziteti i koledži, stručne institucije, kao i ministarstva i državne institucije širom sveta. Ispiti vam pomažu da steknete visoko obrazovanje, poboljšavaju mogućnost zaposlenja i omogućavaju da razmišljate o čitavom nizu poslovnih prilika.

Kembridž ispiti obuhvataju sve nivoe znanja u skladu sa Zajedničkim okvirom za jezike Saveta Evrope (od početnog A1 do najvišeg nivoa C2):

  • YLE  (Young Learners Exams) A1-A2 - početni nivo
  • KET (Preliminary English Test)  A2 - osnovni nivo
  • PET (Preliminary English Test) B1 - srednji nivo
  • FCE (First Certificate in English) B2 - viši srednji nivo
  • CAE (Certificate in Advanced English)  C1 - napredni nivo
  • CPE (Certificate in Professional English) C2 – profesionalni nivo
The Cambridge Young Learner English (YLE) – Cambridge ispiti za najmlađe uzraste posebno su osmišljeni kako bi procenili nivo znanja najmlađih polaznika (uzrast od 7 do 11 godina). Ovi ispiti pomažu u učenju engleskog jezika i osnažuju učenje jezika kroz niz pažljivo odabranih zadataka korišćenjem najnovijih nastavnih metoda koje ohrabruju učenje.
Ovi ispiti pomažu deci da kako napreduju izgrađuju samopouzdanje i polako se privikavaju na kasnije ispite koje će polagati tokom daljeg obrazovanja. To su jedinstveni ispiti koje polažu milioni dece širom sveta, tako da vaše dete sa Kembridž diplomom postaje građanin sveta još od malih nogu